Een aantal ondernemingen (Google, Apple ,Facebook) zijn heel succesvol in het aantrekken van getalenteerde millennials. Dit soort organisaties, hun cultuur, managementstijl en wijze van aanpak van werving en selectie zijn aantrekkelijk voor jongeren van generatie Y, geboren tussen 1985 en 2000. Dus over management van jongen mensen kun je ook veel leren van deze organisaties.

Onderzoek bij Facebook

Onlangs deed Lori Goler een onderzoek onder 12.000 Facebookmedewerkers over de vraag: welk gedrag maakt een manager een goede manager?

Uit het onderzoek kwamen 7 soorten gedrag naar voren:

  1. Ze geven om hun teamleden. Ze zijn geen manager geworden om op die manier snel carrière te maken, neen, ze zijn manager geworden omdat ze manager willen zijn. Ze verbinden zich persoonlijk met hun teamleden en doen er alles aan om hen succesvol te maken.
  2. Ze bieden hun teamleden constant mogelijkheden om te leren en te groeien en zich persoonlijk te ontwikkelen.
  3. Ze zijn duidelijk over de doelen en de verwachtingen die ze hebben van hun medewerkers, zowel op individueel als op teamniveau. De best gewaardeerde managers geven voortdurend tussentijds feedback en niet alleen bij de officiële voortgangs- en functioneringsgesprekken.
  4. Feedback is zeer fundamenteel in de Facebook cultuur. De werksfeer die goede managers creëren nodigt uit tot wederzijds feedback geven. Managers delen de ontvangen feedback ook met hun teamleden.
  5. Goede managers weten waar elk teamlid mee bezig is en waar nodig bieden zij ondersteuning zonder in micromanagement te vervallen.
  6. Behaalde successen worden aan het team toegeschreven en bij goed presteren krijgen medewerkers en teams meer verantwoordelijkheden om de motivatie te verhogen.
  7. Goede managers herkennen en vieren bijzondere prestaties en successen.

Welke soorten gedrag ga jij direct in de praktijk brengen? En welke juist niet?

Credits afbeelding: Robert Scoble