Succes in je werk is sterk afhankelijk van de manier waarop je gesprekken voert met collega’s, opdrachtgevers, leidinggevenden, medewerkers en leveranciers. Voortdurend overleg je met anderen om doelen te formuleren, plannen op te stellen en deze plannen uit te voeren. Daarbij staan uiteenlopende belangen op het spel. Alle betrokkenen proberen elkaar te beïnvloeden. In de workshop Invloedvaardigheden: overtuigen op je werk leer je de psychologie van het overtuigen te gebruiken om je (werk)gesprekken overtuigender en effectiever te voeren.

Inhoud

De workshop ontrafelt de verschillende dimensies van zakelijke gesprekken. Dat helpt je je eigen gedrag te analyseren, in kaart te brengen waar jouw voorkeuren en automatismen liggen en duidelijk te maken waar je je invloed kunt vergroten. De kern van de workshop wordt gevormd door een invloedmodel met drie dimensies:

  • Ruimte nemen: sturing geven met heldere voorstellen, argumenten, toezeggingen en oordelen.
  • Ruimte geven: de ander nadrukkelijk uitnodigen zijn visie, ervaring en beleving te delen.
  • Ruimte delen: vertrouwen creëren door de gevoelens van (on)genoegen te delen en achterliggende behoeften bespreekbaar te maken.

Hoe zien die dimensies er precies uit? Welke bewegingen beheers je goed en welke minder goed? Wat is het effect van elke beweging? Kun je flexibel schakelen tussen deze verschillende bewegingen? Hoe speel je in op bewegingen van de ander? Dit model leert je om je eigen gedrag flexibeler en effectiever te maken en een stijl van overtuigen te ontwikkelen die bij jou past. Door de tips, experimenten en reflecties in dit boek kun je er direct zelf mee aan de slag en zul je je overtuigingskracht op het werk vergroten.

Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen het boek “Overtuigen op het werk; ruimte nemen, geven, delen” met de vraag vooraf enkele hoofdstukken te bestuderen en een korte vragenlijst in te vullen.

Docentprofiel

Erik BoersErik Boers, co-auteur “Overtuigen op het werk”, partner van Learning Consortium

Locatie, tijdstip en data

Deze workshop wordt alleen incompany aangeboden. Neem contact op voor de mogelijkheden.