Veel leidinggevenden zijn ooit aan hun functie begonnen met de intentie om een coachende stijl te hanteren en veel ruimte te geven aan hun medewerkers om zodoende “eigenaarschap” te creëren.

Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen, goed samenwerken, oplossingsgericht zijn en zelfstandig een echte bijdrage leveren aan de organisatie.

Met het aanhoudend economisch herstel, meer werk en vele langdurig openstaande vacatures voor vakmensen en professionals komt er echter een toenemende druk te liggen bij leidinggevenden.

Een veelgehoorde verzuchting is: “ze (de medewerkers) vertonen geen of te weinig eigenaarschap!”.

Dé bekende valkuil-reflex van de manager die ziet dat “mensen zaken niet oppakken” is om het dan maar naar zichzelf toe te trekken. Of anders geformuleerd: nog minder delegeren waardoor de keihard werkende en zeer betrokken leidinggevende een bottleneck wordt omdat alles via hem moet lopen en hij zijn achterstanden niet meer weggewerkt krijgt. Medewerkers kunnen niet verder omdat hun manager eenvoudigweg geen tijd heeft om tijdig knopen door te hakken.

Onlangs tijdens een workshop timemanagement bij een zeer snel gegroeid Tech-bedrijf in Oost Nederland verzuchtte de directeur ineens: “Nu zie ik het: Ik ben zo in detail met de dagelijkse operatie bezig dat er niemand is die meer het totale plaatje in de gaten houdt. Ik moet stoppen het werk van anderen te doen. Het is mijn verantwoordelijkheid problemen op de juiste plaats neer te leggen en het is niet mijn verantwoordelijkheid ze allemaal naar mij toe te trekken”.

Dit inzicht vormde de basis voor een radicale omslag in zijn manier van aansturen.

Op deze manier kreeg hij ook weer tijd om zijn eigen werk te gaan doen en de mensen van het MT kregen weer het plezier terug in hun werk omdat ook zij weer hun eigen werk konden gaan doen.
Micromanagement zuigt alle creativiteit en initiatief uit een organisatie en is een van de hoofdredenen dat juist creatieve en proactieve medewerkers vertrekken

Reflectievragen:

  1. Denk jij soms/vaak dat jij het werk van je medewerkers beter zou kunnen?
  2. Ben je eigenlijk nooit echt tevreden over het door medewerkers afgeleverde werk?
  3. Wil je betrokken zijn bij elke e-mail en elke vergadering
  4. Ben jij een “control-freak?”
  5. “Waar ben je precies bang voor?