Het enneagramtyperingsinterview is een gestructureerde, veilige en objectieve manier om iemands persoonlijkheidstype vast te stellen. Tijdens het interview wordt er gekeken en geluisterd naar wat er achter iemands gedrag schuilt. Onderliggende drijfveren en motivaties worden door specifieke vragen als het ware gescand en tevoorschijn gehaald. Dat maakt het interview tegelijkertijd tot een oefening die aanzet tot  introspectie en reflectie.

Persoonlijkheidstypen

Het enneagram beschrijft op een verhelderende wijze negen persoonlijkheidstypen. Met deze negen typen zijn er negen strategieën om met de werkelijkheid om te gaan. Veel van deze strategieën zijn onbewust. Het enneagram brengt zowel de positieve als de minder positieve aspecten van iedere persoonlijkheid in kaart. Het unieke van het enneagram is dat het doordringt tot het niveau van de – veelal onbewuste – motivaties: waarom doen we de dingen die we doen?

Bevindingen

We vinden tot onze verrassing onze kwaliteiten, drijfveren, patronen, gedachten en valkuilen. Naarmate we er in thuis raken, kan het enneagram ons ook helpen anderen beter te begrijpen, met hen om te gaan en met hen samen te werken. De praktische toepassing van het enneagram zit in het feit dat met behulp van het enneagram niet alleen de persoonlijkheid wordt verklaard, maar dat het enneagram ook antwoord geeft op de vraag: hoe nu verder?

Werkwijze afname enneagramtyperingsinterview

De standaardwerkwijze is als volgt: er wordt een afspraak gemaakt voor het afnemen van een persoonlijk interview. Gemiddeld duurt dat een uur. Na afloop volgt de nabespreking. Na het interview krijg je nog 40 pagina’s achtergrondinformatie over je eigen enneatype.

Uw investering

Een Enneagramtyperingsinterview vergt een investering van € 315,00 (excl. 21 % BTW). Dit is inclusief de nabespreking .

Binnen uw organisatie een enneagramtyperingsinterview afnemen?

Neem contact op via info@streng.nl of via 040- 2920600 voor nadere informatie.