De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) is een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht. Hoe mensen op het werk presteren hangt niet alleen af van hun opleiding, vaardigheden en ervaring, maar wordt ook in hoge mate beïnvloed door hun eigen aard en voorkeuren. Deze aangeboren voorkeuren bepalen hoe zij situaties waarnemen, welke besluiten ze nemen en hoe ze zich opstellen ten opzichte van hun omgeving. Persoonlijke voorkeuren liggen aan de basis van hun gedragingen.

Beschrijving persoonlijkheid

De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is het meest gebruikte instrument ter wereld op het gebied van het begrijpen van persoonlijkheidsverschillen. De uitkomst is een uitspraak over je persoonlijkheidstype uitgedrukt in een afkorting van vier letters. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.

Werkwijze afname MBTI

De standaardwerkwijze is als volgt: na het maken van een afspraak krijg je de MBTI toegestuurd/gemaild. Gemiddeld kost het invullen een ½ uur. Na afloop volgt de nabespreking van een uur.

Uw investering

Een MBTI test vergt een investering van € 250,00 (excl. 21 % BTW). Dit is inclusief de nabespreking.

Binnen uw organisatie een MBTI afnemen?

Neem contact op via info@streng.nl of via 040- 2920600 voor nadere informatie.