Na het online invullen van 312 meerkeuzevragen ontvangt de kandidaat een uitgebreid en objectief rapport over talenten, competenties en capaciteiten Deze rapportage dient enerzijds als advies voor de kandidaat en is tevens de basis voor de nabespreking. In de TMA radar  wordt in één oogopslag de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat gerapporteerd. Het bijbehorend rapport is haarscherp en uitgebreid.

Wat houdt de TMA methode in?

De TMA methode heeft een aantal duidelijke voordelen:

 • Kostenefficiënt.
 • Het levert een helder, goed leesbaar rapport op.
 • De methode is wetenschappelijk valide en betrouwbaar.
 • De privacy van elke deelnemer is gewaarborgd.

De TMA methode onderscheidt 3 invloedsfactoren die het gedrag van iemand beïnvloeden:

 1. De talenten van een persoon
 2. De competenties en capaciteiten van een persoon
 3. De werkomgeving; de werkomgeving kan competenties en talenten stimuleren of juist tegenwerken

Waaruit bestaat een TMA rapport

In één oogopslag (de TMA Radar) wordt de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat gerapporteerd. Het bijbehorend rapport(19 bladzijden) rapporteert haarscherp en uitgebreid over 6 deelgebieden:

 • Emotionele balans: hoe gaat iemand om met stressvolle situaties?
  Gemeten worden o.a. : eigenwaarde, ontzag en steunbehoefte
 • Motieven: datgene waardoor iemand gemotiveerd wordt om prestaties te leveren
  Gemeten worden o.a.: ambitie & uitdaging, aanziensbehoefte en erkenning
 • Sociale talenten: hoe gedraagt iemand zich in relatie tot anderen?
  De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied die gemeten worden: inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en extraversie.
 • Beïnvloedende talenten: het vermogen van iemand om anderen te beïnvloeden in een gewenste richting.
  Gemeten worden o.a. in welke mate beschikt iemand over energie om dingen voor elkaar te krijgen, hoe dominant kan en wil iemand optreden en handelen en hoe volhardend is iemand?
 • Leidinggevende talenten: in hoeverre kan iemand adequate beslissingen nemen en de organisatie in de gewenste richting sturen?
  Gemeten worden o.a. besluitvaardigheid, onafhankelijk denken en handelen en de mate waarin iemand behoefte heeft om verantwoording te nemen en leiderschap te tonen.
 • Organisatorische talenten: hoe organiseert iemand zijn werk en leven?
  Gemeten worden o.a.: doelgerichtheid, orde&structuur en pragmatisme

Naast bespreking van bovenstaande persoonlijkheidsgebieden bevat het TMA Rapport:

 • Een compacte beschrijving van de totale persoonlijkheid
 • Overzicht van kwaliteiten en valkuilen
 • Suggesties voor effectief communicatiegedrag
 • Suggesties voor te vermijden communicatiegedrag
 • Omschrijving van de ideale werkomgeving
 • Indicatie van de managementvoorkeuren
 • Suggesties voor verdere ontwikkeling

Tenslotte geeft het TMA Rapport een overzicht van het competentiepotentieel: welke competenties zijn in aanleg aanwezig en zijn deze moeilijk, redelijk of makkelijk te ontwikkelen.

Werkwijze afname TMA

De standaardwerkwijze is als volgt: de kandidaat krijgt per mail een unieke toegangscode en aansluitend heeft hij of zij een maand de tijd om de TMA analyse in te vullen. Gemiddeld kost dat 5 kwartier. Na afloop krijgen wij bericht dat de analyse is afgerond en dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor de individuele nabespreking.

Uw investering

Een Talent Motivatie Analyse vergt een investering van € 595,00 (excl. 21 % BTW). Dit is inclusief de nabespreking .

Binnen uw bedrijf een assessment afnemen?

Neem contact op via info@streng.nl of via 040- 2920600 voor nadere informatie.