AlgemeenOfferte aanvragen
In een optimaal (samen-)werkend team zijn, in de manier waarop men met elkaar omgaat, een aantal aspecten van belang:

  • Een open communicatie waarin respect, waardering en kritische feedback vrijelijk geuit kunnen worden.
  • Een wijze van samenwerken waarin alle individuen zich gezien en ondersteund weten in hun eigen specifieke kwaliteiten en ontwikkelpunten.
  • Een wijze van samen-leren aan de hand van de praktijk van alledag, om de ontwikkeling van individuen en het totale team zodanig vorm te geven dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Hoewel de meeste mensen verlangen naar zo’n optimale vorm van samenwerken, kunnen er in elk team of samenwerkingsverband na verloop van tijd gewoontepatronen en ongeschreven regels ontstaan die niet altijd effectief of zinvol zijn. Mensen blijken dan op heel inventieve wijze in staat om gezamenlijke gedragscodes en taboes te ontwikkelen die niemand -eigenlijk- wil. Om de open communicatie en creatieve uitwisseling in de samenwerking te bevorderen, wordt van de leidinggevende een grote en flexibele vaardigheid gevraagd op het gebied van procesinterventies. Tijdens dit programma staan wij stil bij dit fascinerende thema, ontdekken grondpatronen in eigen teams en exploreren we de mogelijkheden om belemmerende gewoontes en regels zodanig te verruimen dat het spel dat samenwerken heet weer optimaal gespeeld kan worden.

Incompany

Deze cursus is alleen beschikbaar als incompany cursus, waarbij de lengte en inhoud van het programma nader worden afgestemd. Ons voorstel is meestal om te kiezen voor een tweedaagse (4 of 5 dagdelen met naar keuze een overnachting).

Uitgebreide cursusinformatie

Tijdens dit programma wordt sterk aangesloten bij de (verschillen in ervaring en vragen m.b.t. de) praktijksituatie van de deelnemers. De gehanteerde methodieken en interventies kunnen vertaald worden naar de eigen werksituatie. Hierbij zullen diverse werkvormen gehanteerd worden, zoals korte theoretische voordrachten, visualisatietechnieken en vaardigheidsoefeningen.

Aan het eind van deze tweedaagse hebben de deelnemers:

  • Meer inzicht in de oorzaken en achtergronden van het ontstaan van gewoontepatronen en ongeschreven regels in de samenwerking.
  • Meer inzicht in het eigen aandeel in het ontstaan van deze gewoontes en regels.
  • Meer handelingsalternatieven tot hun beschikking om belemmerende gewoontes en regels in de interactie te verruimen.

Inhoud:

  • Afbakening en kader van het ontstaan van gewoontepatronen en ongeschreven regels in de interactie.
  • Leren (h)erkennen, expliciteren en analyseren van gewoontepatronen.
  • Procesinterventies en het interactief verruimen van belemmerende gewoontepatronen.
  • Effectief faciliteren van een ondersteunend samenwerkingsklimaat.

Offerte aanvragen