AlgemeenKorte inhoudPrijsRoostersInschrijvenOptie nemen

Integraal en resultaatgericht leidinggeven binnen een non-profitorganisatie of overheidsinstelling vereist een grote mate van mensenkennis. U wordt geacht medewerkers te motiveren en te stimuleren tot zelfstandig werken binnen het krachtenveld van telkens veranderende wet- en regelgeving. U bent als middle manager de schakel tussen strategisch niveau en operationeel niveau.

Deze korte, uitzonderlijk praktische cursus ‘Leidinggeven Overheid’ is een belangrijke stap in de richting van verbeterde managementvaardigheden. Collega-cursisten helpen u met tips en u kunt ervaringen uit de praktijk uitwisselen.

De cursus wordt aangeboden met open inschrijving met cursusstart in het voor- en najaar. Ook is er een dag- en avondvariant; onderaan de pagina vindt u alle locaties en de complete roosters.

Incompany leidinggeven overheid

Deze cursus is ook incompany beschikbaar en is dan modulair aan te passen aan uw specifieke wensen. Een incompany traject is interessant als er 6 of meer mensen van dezelfde organisatie de cursus tegelijkertijd willen volgen. Neem contact met ons op de mogelijkheden te bespreken.

Leidinggeven overheid; wie gingen u voor?

De cursus ‘Leidinggeven Overheid’ wordt al vele jaren gegeven door Streng Dijkerman & Partners. Hieronder vindt u voorbeelden van deelnemende organisaties en functies van de cursisten.

Functies

 • Projectleider
 • Teamleider
 • Manager wonen
 • Consulent woonbeheer
 • Teammanager wijkbeheer
 • Coördinator ondersteunde diensten
 • Hoofd ICT
 • Teamleider WTB

Organisaties

 • Gemeenten
 • Brandweer
 • Waterschappen
 • Universiteiten
 • Zorg & welzijn
 • Provincieën
 • Scholengemeenschappen
 • Ministeries

Van deze cursus is ook een uitgebreide referentielijst beschikbaar die u hier kunt aanvragen.

Aantal deelnemers

Het maximale aantal deelnemers per cursusgroep is 12.

Uw investering

Avondcursus (19 dagdelen): € 2.995,- (exclusief 21% btw).
Dagcursus (19 dagdelen): € 3.395,- (exclusief 21% btw).

Het prijsverschil met de avondcursus wordt veroorzaakt door de lunches en catering die bij de dagcursus wel zijn inbegrepen maar bij de avondcursus niet.
Korting: elke 3de aanmelding van dezelfde organisatie binnen hetzelfde cursusseizoen (voorjaar / najaar) krijgt 50% korting.
De genoemde prijzen zijn inclusief syllabi, terugkoppelbijeenkomst en afsluitend diner.

Brochure downloaden

De inhoud en het niveau van de AVOND- en DAGvariant van de cursus is identiek. De stof die in de dagcursus in 1 dag (= 2 dagdelen) wordt behandeld wordt in de avondcursus in 2 avonden behandeld.

Cursusopening (1 dagdeel)

 • kennismaking + inventarisatie wensen/verwachtingen
 • “nulmeting” kennis en ervaring deelnemers
 • theorie m.b.t. effectief presenteren

Time-management (2 dagdelen met tussenliggende periode)

U leert anders om te gaan met uw tijd. In dagdeel 1 wordt het theoretisch kader stevig neergezet (o.a. doelen stellen en keuzes maken) en in dagdeel 2 krijgt u de tips, trucs en vaardigheden aangereikt.

Presentatietechniek (2 dagdelen)

Elke deelnemer verzorgt een presentatie en ontvangt feedback.

Communicatie (4 dagdelen)

 • onderhandelen
 • effectief feedback geven
 • functioneringsgesprekken
 • slechtnieuwsgesprekken
 • beoordelingsgesprekken
 • disciplinegesprekken
 • conflicthantering

Leidinggeven (3 dagdelen)

 • situationeel leidinggeven : er is niet één beste manier van leidinggeven
 • motiveren en coachen
 • management by objectives: resultaatgericht leidinggeven

Personeelsmanagement (2 dagdelen)

De verantwoordelijkheid voor personeelsmanagement verschuift steeds meer naar de lijnmanager

 • vaardigheden werving en selectie
 • rol van de manager als coach
 • loopbaanbeleid eigen medewerkers
 • competentiemanagement

Effectief Vergaderen (2 dagdelen)

Vergaderingen kunnen korter. We kijken o.a. naar:

 • de voorbereiding
 • de agenda
 • de vergadering zelf
 • de uitwerking van de actiepunten

CURSUSAFSLUITING: Management van Veranderingen (3 dagdelen)

Voortdurend worden wij geconfronteerd met de noodzaak om dingen anders te doen, deels omdat het ons opgelegd wordt (extern), en deels omdat wij dat zelf willen (intern). In dit afsluitende onderdeel passen we de stukken van de middelmanagementpuzzel in elkaar. We maken een persoonlijk actieplan voor de nabije toekomst en inventariseren welke weerstanden er kunnen optreden en hoe we daar mee om kunnen gaan. We sluiten deze dag af met een gezamenlijk diner en de certificaatuitreiking.

Individuele inschrijving

Avondcursus (19 dagdelen): € 2.995,- (exclusief 21% btw).
Dagcursus (19 dagdelen): € 3.395,- (exclusief 21% btw).

Lunches en catering zijn bij de dagcursus wel inbegrepen maar bij de avondcursus niet.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief syllabi, terugkoppelbijeenkomst en afsluitend diner.

Meerdere inschrijvingen van dezelfde organisatie

Elke 3de aanmelding van dezelfde organisatie binnen hetzelfde cursusseizoen (voorjaar / najaar) krijgt 50% korting.

Incompany tarief

Vanaf 6 deelnemers van dezelfde organisatie kan het aantrekkelijk zijn een maatwerktraject te laten samenstellen. Vraag daarvoor hieronder een offerte aan:

Startdata en plaatsen

Voorjaarscursus  2018 avondvariant (1800- 21.00 uur)

Amsterdam Maandagavonden 05-03-2018
Arnhem Donderdagavonden 08-03-2018
Breda Dinsdagavonden 27-02-2018
Eindhoven Woensdagavonden  14-03-2018
Goes Dinsdagavonden 27-02-2018
Rotterdam Dinsdagavonden 13-03-2018
Utrecht Woensdagavonden  21-03-2018
Zwolle Woensdagavonden 07-03-2018

Voorjaarscursus  2018 dagvariant ( 09.30 – 16.30 uur)

Amsterdam Maandagen  19-03-2018
Tilburg Dinsdagen 06-03-2018
Utrecht Dinsdagen  20-03-2018
Utrecht Woensdagen 21-03-2018
Zwolle Woensdagen  14-03-2018

Najaarscursussen 2018

Oktober 2018

Roosters

Kies hieronder de door u gewenste variant om het volledige rooster te zien.

Vul hieronder uw gegevens in om een optie te nemen voor de cursus leidinggeven overheid.