Is jouw maandagochtendvergadering een verplicht ritueel om de week te openen of is het een bijeenkomst waar effectief vergaderd wordt en waar concrete besluiten vallen?

Lange, saaie, stuurloze, niet inspirerende vergaderingen. Vaak dezelfde mensen aan het woord. Wie kent het niet? Zou het ook anders kunnen?

Lisa van Oortmerssen, een communicatiedeskundige is onlangs gepromoveerd op het onderwerp.

Naast de bekende tips van een goede voorbereiding, een eigenaar van elk agendapunt, een duidelijk doel van de vergadering, het betrekken van mensen die uit zichzelf weinig zeggen en het altijd afsluiten met een actie- en besluitenlijst heeft van Oortmerssen 3 originele tips voor succesvol vergaderen:

 1. Informeer niet teveel tijdens de  vergadering
  Besteed niet teveel tijd aan het informeren van de groep over de laatste ontwikkelingen. Informeren kan namelijk veel efficiënter vóór de vergadering gebeuren, zodat er meer tijd overblijft voor goed overleg.
 2. Onderbreek en vraag
  Een belangrijke regel is dat een voorzitter altijd mag onderbreken zonder dat dit als onbeleefd wordt ervaren. Ook alle andere deelnemers zijn medeverantwoordelijk
  voor het succes van de vergadering: stel vragen en ga in op elkaars bijdragen.
 3. Evalueer
  Evalueer terugkerende vergaderingen regelmatig want  ineffectieve patronen slijten heel snel in. Beleg minimaal 1 x per jaar een vergadering  met slechts één agendapunt: welke regels spreken wij af om onze vergaderingen komende tijd effectiever (en leuker) te maken?

Op naar komende maandagochtend! Wat doe jij om je maandagochtend effectief en leuk te houden?