Uit het succesvolle boek van Stephen Covey ‘7 Eigenschappen van Succesvol Leiderschap’ komt het begrip; ‘emotionele bankrekening’.

Dit begrip daagt je uit de balans op te maken die je hebt met de mensen in je omgeving die er echt toe doen, zowel zakelijk als privé. Je kunt je relatie met deze mensen zien als een emotionele bankrekening waarbij het saldo aangeeft hoeveel begrip, veiligheid en vooral vertrouwen je binnen die relatie hebt opgebouwd.

 • Is er sprake van een evenwichtig saldo en is de relatie in balans?
 • Is er sprake van een negatief saldo,  dan heb jij meer opgenomen (ontvangen) dan gestort.
 • Is er sprake van een positief saldo dan heb jij meer gestort dan ontvangen; misschien ben je wel tekort gekomen?

Een goed voornemen voor 2014 is wellicht om de saldi die je hebt met de belangrijke mensen in je omgeving (klanten/medewerkers/management/collega’s) eens onder de loep te nemen.

Stephen Covey noemt zes grote stortingen die goed zijn voor een gezonde emotionele bankrekening:

 • De ander begrijpen
  Neem de moeite om de ander werkelijk te begrijpen. Dit is één van de grootste stortingen die je kunt doen.
 • Op de details letten
  Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Woord houden
  Wanneer je een belofte niet nakomt, verspeel je zeer veel krediet. Een volgende keer zullen mensen je niet meer voor de volle 100% geloven.
 • Verwachtingen verduidelijken
  Vage of onuitgesproken verwachtingen kunnen het vertrouwen en onderlinge contact ondermijnen.
 • Integriteit tonen
  Dit is een soort basiskapitaal voor alle investeringen. Gebrek aan integriteit reduceert elke storting tot nul.
 • Je oprecht verontschuldigen voor een opname
  Wanneer je iets opneemt van uw emotionele bankrekening, dien je je daarvoor oprecht te verontschuldigen. Een welgemeend excuus is een grote storting.

Dus; werk aan de winkel de komende maanden om de balans op te maken en daarna te werken aan een beter saldo met de mensen die er echt toe doen. Ga jij hier bewust mee om?