Inschrijvingsvoorwaarden Streng Dijkerman & Partners

ALGEMEEN

Deze inschrijfvoorwaarden hebben betrekking op alle workshops en trainingen met open inschrijving.

INSCHRIJVING

Na ontvangst van de (online) inschrijving door Streng Dijkerman & Partners (voortaan te noemen SD&P) ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail hiervan. De aanmelding is daarmee definitief, en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen. Desgewenst kan er naar meerdere afdelingen/personen een bevestiging van de inschrijving worden verstuurd.

FACTUUR

De organisatie ontvangt één factuur één maand voor aanvang van de cursus omvattende de trainingskosten.
Op deze factuur staan 2 bedragen : de cursuskosten (excl. BTW) + het Btw-bedrag (21%). De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

INFORMATIE OVER de TRAINING

Uiterlijk 10 dagen voor de startdatum van de training ontvang de deelnemer een “start-email” met daarin alle relevante informatie voor de eerste cursusdag en de rest van de training. De syllabus wordt uitgedeeld op de eerste trainingsdag

DAG-ARRANGEMENT

Alle DAG trainingen hebben een dag-arrangement waarbij koffie, thee en luxe lunch is inbegrepen. Wij vermelden op onze website altijd een All-in prijs. De DAG-arrangementen zijn dus al verwerkt in de prijs vermeld op de website.

ANNULEREN

Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

  • Annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum is kosteloos.
  • Annulering 4 tot 2 (14 dagen) weken voor aanvangsdatum: 50% van het totaalbedrag.
  • Annulering binnen 2 weken(14 dagen) voor aanvangsdatum: 100% van het totaalbedrag.

In geval de deelnemer na aanvang van de workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt ongeacht de reden, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. Gemiste bijeenkomsten kunnen in overleg worden ingehaald in een andere cursusplaats of in een volgende cursusgroep in dezelfde cursusplaats.

WANNEER EEN CURSUS NIET DOORGAAT

Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende ( = minimaal 6) deelnemers. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk, uiterlijk 2 weken vóór de geplande startdatum, weten. U kunt uw inschrijving dan verhuizen naar een andere cursusgroep, opschuiven naar het volgende cursusseizoen of kosteloos annuleren.

PRIVACY BESCHERMING

Wanneer u zich inschrijft, gaat u er mee akkoord dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in een deelnemerslijst die wordt verspreid onder de deelnemers van de cursus en de docent voor onderling gebruik. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken we u dit op het digitale inschrijfformulier aan te geven. Wij zullen dan contact met u opnemen en een passende oplossing afspreken.

Versie augustus 2019