“Als je geen plan hebt voor je eigen leven wordt je onderdeel van andermans plannen” – Plato

Je vraagt je wellicht af: “Wie is Gabriël Anthonio?”

Hij is bestuurder in de zorg, lector aan de Stenden/NHL Hogeschool in Leeuwarden en parttime hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een man die met één been in de dagelijkse praktijk van het leidinggeven staat en met z’n andere been ook tijd neemt om na te denken over leiderschapstheorie.

Hij heeft zijn inzichten en bevindingen m.b.t. leiderschap samengevat in een handzaam (A5; 111 bladzijden) boekje met de titel: “Het Zwitsers zakmes van de leider.”

Zijn definitie van leiderschap: Leiderschap gaat over bewust invloed uitoefenen. Op jezelf, op je naaste medewerkers en op je omgeving. Leiderschap gaat ook over waarden toevoegen. En het gaat over het vereenvoudigen van complexe vraagstukken, zodat ze behapbaar en uitvoerbaar worden en je resultaten behaalt. Leven en werken vanuit je eigen kernwaarden is het uitgangspunt.

In 10 hoofdstukken staan suggesties om je leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Die hoofdstukken hebben allemaal de volgende indeling:

  • Wanneer zet je het in?
  • Hoe gebruik je het?
  • Waar moet je bij het gebruik op letten?
  • Praktijkvoorbeeld
  • Tips
  • Reflectievragen