Een nog steeds veel aangehaald onderzoek van Mehrabian (1972) toonde aan dat het belang van onze non-verbale communicatie veel groter is dan de meeste mensen denken.

Menselijke communicatie volgens Mehrabian

Volgens Mehrabian bestaat menselijke communicatie uit 3 componenten:

  1. 7% gesproken woorden; wat wordt er letterlijk gezegd, de inhoud, de argumenten.
  2. 38% intonatie; hoe wordt iets gezegd, o.a. stemgebruik.
  3. 55% lichaamstaal; houding, gezichtsuitdrukking en gebaren.

Dit leidt tot de veelgeciteerde conclusie dat 93% van onze communicatie non verbaal zou zijn.

Inmiddels zijn deze percentages in vele vervolgonderzoeken flink bijgesteld maar communicatiedeskundigen zijn het nog steeds eens over het feit dat de echte, letterlijke inhoud van wat je zegt voor minder dan 50% doorslaggevend is voor het feit of je mondelinge boodschap overkomt zoals je bedoelt!

Congruentie is het nieuwe toverwoord

Je boodschap is congruent als je gebaren, houding en stemgebruik in overeenstemming zijn met de argumenten en inhoud die je brengt.

Bij al je mondelinge communicatie kun je ervan uitgaan dat je niet zomaar gelijk krijgt als je inhoudelijk gelijk hebt. Dat is een behoorlijk teleurstellende conclusie voor de vele leidinggevenden en vakspecialisten die erg gehecht zijn aan de inhoud van de boodschap en de non-verbale aspecten gemakshalve aanmerken als soft-skills die er minder toe doen.

Maar er is hoop want je kunt werken aan het verbeteren van je communicatieve vaardigheden. Je kunt leren hoe je succesvol kunt leidinggeven, hoe je anderen kunt overtuigen, anderen kunt enthousiasmeren en motiveren.

Als je daarnaast leert afstemmen op de ander (sociale empathie) dan heb je de basis te pakken voor succesvol communiceren en leidinggeven.

Credits afbeelding: Statu