De belangrijkste redenen om voor Streng Dijkerman & Partners te kiezen volgens onze cursisten:

1. Korte doorlooptijd

De meeste cursussen hebben een doorlooptijd van 3 tot 5 maanden met intervallen tussen de cursusonderdelen, waardoor het geleerde kan bezinken. Bovendien kan er op die manier met de aangeboden stof geoefend worden.

2. Direct toepasbaar in de praktijk

De basis van de opleidingen wordt gevormd door theorieën die bewezen hebben dat ze “vertaalbaar”zijn naar de praktijksituatie van de deelnemers. Na korte uiteenzettingen van stukjes theorie wordt er veel tijd besteed aan: hoe ga ik dit morgen in mijn organisatie gebruiken?

3. Unieke manier om praktijktransfer te borgen

Het vertalen van een cursus naar de dagelijkse praktijk is lastig. Om deze transfer te stimuleren organiseren wij een unieke terugkoppelbijeenkomst. Na ongeveer vijf cursusdagen wordt de direct leidinggevende uitgenodigd voor een briefing over de cursus. De inhoud van de cursus wordt in vogelvlucht behandeld alsmede de bijdrage die de direct leidinggevende kan leveren om het in de cursus geleerde in de praktijk toe te passen.

4. Inspirerende medecursisten

Bij de cursussen met open inschrijving zorgt de voorselectie via de aangeboden onderwerpen en de gekozen opzet voor homogene groepen deelnemers van onderling vergelijkbaar niveau en ervaring. Dit zorgt ervoor dat deelnemers elkaar uitdagen, inspireren en  als waardevol ervaren.

5. Enthousiaste en deskundige trainers

Het succes van een training wordt in belangrijke mate bepaald door de docent, die de deelnemers moet uitdagen uit hun comfortzone te komen. Enerzijds dus een spiegel voorhouden en tegelijkertijd kennis en inzichten  aanreiken om stappen te kunnen gaan zetten. Daarom besteden wij veel aandacht aan het selecteren ervaren en inspirerende trainers.

6. Altijd een cursuslocatie in de buurt

Cursuslocaties zijn verspreid over heel Nederland zodat u een locatie kunt kiezen in de buurt van uw werk- of woonplaats.

7. Opleidingen worden zowel overdag als ’s avonds aangeboden

Onze middle management cursussen leidinggeven worden aangeboden zowel als AVONDcursus als DAGcursus. De inhoud en opzet van beide varianten is gelijk. De stof van 2 avonden wordt in de dagcursus behandeld in een ochtend en een middag.

8. Zowel incompany trainingen als trainingen met open inschrijving

Management trainingen met open inschrijving starten 2 keer per jaar (maart/april en september/oktober), maar de cursussen kunnen ook het hele jaar als incompany traject worden gestart.

9. Alumnigroep op Linkedin

Nadat u een opleiding bij Streng Dijkerman & Partners heeft gevolgd wordt uitgenodigd worden voor de alumnigroep op Linkedin.