Als een begrip in Wikipedia is opgenomen dan is het mainstream geworden, toch? In Wikipedia kun je lezen over het nut van SMART formuleren van je doelen.

De letters SMART staan voor:

  • Specifiek -Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar -Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel -Is deze doelstelling acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel uitdagend, maar wel haalbaar?
  • Tijdsgebonden -Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

In plaats van Acceptabel worden ook vaak Ambitieus (bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?), Actiegericht (wat voor actie wordt er gevraagd?) of Aanwijsbaar gebruikt (Wie wijs je aan die het doel nastreeft). Tot zover Wikipedia.

Soms wordt SMART nog uitgebreid tot SMARTER waarbij de laatste 2 letters staan voor:

  • Effect: Waar leidt de doelstelling toe, welk hoger doel wordt gediend?
  • Resultaat: Wat moeten al die inspanningen nou uiteindelijk opleveren?

Omgaan met SMART; 2 stelregels

  1. Als iemand mij iets vraagt en het is niet SMART genoeg voor mij dan zeg ik geen ja totdat de ander mij SMART duidelijk kan maken wat de bedoeling is.
  2. Als ik iets van iemand vraag dan heeft hij er recht op dat ik tevoren heb nagedacht wat ik van hem wil en hij mag mij er op afrekenen dat ik SMART formuleer wat ik wil.

Ik heb gemerkt dat deze 2 regels ervoor zorgen dat ik afspraak = afspraak kan waarmaken.

Natuurlijk kan er onderweg naar het afgesproken doel een kink in de kabel komen. Dan ga ik opnieuw in gesprek en spreken we ons nieuwe doel weer SMART af.

Een nieuw perspectief: ja en nee

Neen, voor velen is de SMART methode bekend. Er is echter in de loop der jaren slijtage ontstaan in het toepassen ervan. Start met het geven van het goede voorbeeld en als je laat zien dat samenwerken en afspraken maken met jou heel transparant is dan gaat het werken als een olievlek.

Hoe zorg jij ervoor dat de SMART methode in de praktijk werkt?

Credits afbeelding: Grace Kat