Bij veel mensen zit er een kloof tussen voornemens en daadwerkelijke uitvoering van die voornemens: ja zeggen en toch weer nee doen. Herken je dat bij anderen en wellicht bij jezelf?

Wat is de oplossing?

Zou je er zelf wel vanaf willen? Zou je je medewerkers er wel vanaf willen helpen?

Gabriele Oettingen schreef in de Harvard Business Review een artikel waarin ze een 4-stapsmethode uiteenzet om je doelen wél te halen: de WOOP methode. WOOP staat voor:

  1. Wish (wens): een betekenisvol, uitdagend en haalbaar doel.
  2. Outcome (resultaat): wat levert het bereiken van de wens je maximaal op?
  3. Obstacle (hindernis): wat houdt je tegen je doel te bereiken?
  4. Plan: Wat kun je doen als je de hindernis tegenkomt?

Aan de slag met de WOOP-methode

Ad 1: je visualiseert de situatie waar je heen wilt (wish) en zet deze af tegen je huidige situatie en je checkt of de toekomstige situatie inderdaad beter is. Als het antwoord ja is dan heb je dus een doel geformuleerd.

Ad 2: als extra ondersteuning plaats je dat doel in een groter kader zodat je weet wat je wil en waarom je dat wilt. Je weet dan welk hoger doel (outcome) je wens gaat opleveren. Als je constateert dat de gewenste toekomstige situatie realistisch en haalbaar is leidt dit tot energie voor actie.

Ad 3: je zoekt uit welke hindernissen (obstacle) er zijn om de gewenste situatie te bereiken.

Ad 4: je maakt het ALS-DAN PLAN. Je formuleert kort en bondig wat je voortaan gaat doen als er een hindernis op je pad komt op weg naar je gewenste doel.

Wat moet je doen?

Een ALS-DAN plan is een afspraak met jezelf om je op een vooraf bepaalde manier te gaan gedragen in een specifieke, uitdagende situatie. Met andere woorden; hoe ga je om met een hindernis?
Je zegt tegen jezelf: als onderweg naar X situatie Y gebeurt, dan doe ik Z. NB: Dit is veel krachtiger dan het louter formuleren van een doel: Ik wil X.

Voorbeeld gebruik WOOP-methode

WISH: 2 x per week hardlopen.

OUTCOME: algemene conditie en fitheid, overgewicht tegengaan, fut om ‘s avonds iets te gaan doen.

OBSTACLES: te moe, geen tijd, geen zin, niemand om samen mee te lopen.

PLAN: als ik op dinsdag en donderdag thuiskom na het werk trek ik mijn hardloopschoenen aan die ik de vorige avond al bij de huiskamerdeur heb klaargezet.

Ik ben benieuwd hoe jullie de WOOP-methode (gaan) gebruiken. Reageer vooral met jullie eigen voorbeelden.

Credits afbeelding: Jennifer C