Zowel personen als functies ontwikkelen zich voortdurend. Om aan deze veranderende functie-eisen te kunnen voldoen zullen individuen zich permanent moeten ontwikkelen en zullen organisaties ervoor moeten zorgen dat ze persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Om inzicht te krijgen in talenten, competenties en de ideale werksituatie van een persoon, is het afnemen van een assessment een goed instrument. Als vervolg op een assessment wordt een ontwikkelplan opgesteld waarin afspraken worden gemaakt tussen werknemer en organisatie.

Wat is een assessment?

Een assessment meet de capaciteiten, persoonlijkheid (gedragspatronen en persoonlijkheidskenmerken) en competenties van een individu. Het is een soort APK-keuring die inzicht geeft in hoeverre een persoon en een functie bij elkaar passen. Het assessment brengt in kaart wat iemand goed kan en wil en welke talenten er verder uitgebouwd kunnen worden.

Een assessment is een spiegel die je een unieke kans op een groter zelfinzicht biedt

Wij bieden u bij de start van een coachtraject keuze uit 4 assessment methoden: