Sommigen worden, soms zelfs tot hun eigen verrassing en verbazing, gevraagd voor een vrijgekomen leidinggevende functie. Anderen werken volgens een meerjarenplan toe naar een door hen felbegeerde leidinggevende functie.

Bijna altijd zegt de kandidaat ja tegen deze nieuwe uitdaging. Omdat het voelt als een waardering voor in het verleden geleverde prestaties en inzet of uit plichtsbesef omdat er domweg geen andere geschikte kandidaten zijn.

Echter; geleverde prestaties in een uitvoerende rol zijn geen garantie voor succes in een coördinerende rol. Want in een functie als leidinggevende heb je andere vaardigheden nodig.

Wat verandert er als je een coördinerende rol krijgt?

 1. Van zelf taken goed uitvoeren naar  het leiden van taakuitvoering door anderen.
 2. Van zorgen dat je zelf over voldoende informatie beschikt naar het zorgen dat anderen over voldoende informatie beschikken om hun taak te kunnen uitvoeren.
 3. Van individuele relaties met teamgenoten, klanten en manager naar netwerk bouwen met veel meer partijen: medewerkers, collega’s, verkopers, directie, externe relaties etc.
 4. Van persoonlijke en vakmatige groei naar selecteren, delegeren, motiveren en ontwikkelen van anderen.
 5. Van het verantwoorden van de eigen werkprocessen, deadlines en doelen naar het verantwoorden van team- en organisatieprocessen in termen van winst, kwaliteit en dienstverlening.
 6. Minder vrijuit kunnen spreken.
 7. Ervaren en omgaan met grotere afstand met vroegere collega’s.
 8. Omgaan met andere verwachtingen die anderen van je hebben.
 9. Meer verschillende rollen aannemen.
 10. Inspirator moeten zijn.
 11. Verbanden zien bij de keuzes die door de organisatie worden gemaakt.
 12. Meer oog hebben voor consequenties die besluiten hebben voor medewerkers.

Kortom je rol binnen het bedrijf verandert totaal wanneer je ja zegt tegen een leidinggevende functie. Bij een aantal organisaties worden nieuwe leidinggevenden begeleid en opgeleid door ervaren managers. In de meeste organisaties is de begeleiding echter zeer mager, daar lijkt het motto te zijn:

Kijk maar eens hoe ver je komt op eigen kracht en als je een vraag hebt hoor ik het wel

In het artikel: ‘Succes strategieën voor middle managers deel 1‘ vind je een aantal bruikbare tips waar je direct je voordeel mee kunt doen.

Hebben jullie nog tips voor de startende leidinggevende?

Credits afbeelding: Dave Conner