Tijdens onze management opleidingen blijkt dat de stelling “delegeren is nodig om op de lange termijn succesvol te zijn“ op brede instemming kan rekenen. Naast perfectionisme ( “als iets echt goed gedaan moet worden, moet ik het zelf wel doen”) is een belangrijke reden dat managers te weinig delegeren: “het kost me te veel tijd om uit te leggen wat ik wil; ik kan het veel sneller zelf doen”.

Omdat het zelf doen geen duurzame oplossing biedt voor het probleem, hieronder 4 voorwaarden om toch succesvol te kunnen delegeren:

  • Vertel duidelijk welk eindresultaat je verlangt.
  • Communiceer de randvoorwaarden, zoals budget, deadlines en kwaliteitseisen.
  • Bied training en coaching aan indien nodig.
  • Maak afspraken over de voortgangscontrole en afronding.
    NB: Uit ervaring weet je toch dat verzoeken van een manager die geen follow-up pleegt telkens een lagere prioriteit krijgen!

Stel dat je een investering kon doen die 400% rendement oplevert, zou je die dan doen? Als je een uur investeert in het voorbereiden van het delegeren van een taak spaart je dat op termijn een veelvoud aan uren. Dus wat houd je nog tegen om eindelijk een begin te maken met delegeren?

Bedenk hierbij dat er ooit een manager was die iets zag in je en een aantal taken delegeerde aan jou, zodat jij veel kon leren. Nu zit jij in de positie om anderen in staat te stellen bij te leren en nog veel belangrijker: door te delegeren krijg je tijd vrij voor je echt belangrijke taken.