Definitie: de mate waarin iemand gelijkelijk tevreden is met het werk- en privé leven

Hoe staat het met jouw werk – privébalans?

Er is overigens maar één persoon die deze vraag kan beantwoorden en dat ben je zelf. Er bestaan geen objectieve criteria voor. De één is ongelukkig als hij meer dan 36 uur moet werken en een ander werkt fluitend minimaal 55 uur in de week met uitschieters naar boven als er interessante projecten af moeten.

Maatstaf voor levensgeluk; 3 oefeningen

Oefening 1: geef je leven een cijfer

Geef je leven 3 x een cijfer waarbij 1 = slechtst mogelijke leven en 10 = best mogelijke leven.

  • Cijfer I = situatie 5 jaar geleden
  • Cijfer II = situatie nu
  • Cijfer III = verwachte situatie over 5 jaar

Vraag je af: ben je tevreden met de ontwikkeling de laatste 5 jaar en wat kun je daarvan leren? Wat moet je doen om je gewenste cijfer van over 5 jaar te halen?

Oefening 2: wat doe ik en wat is belangrijk?

  1. Neem een vel papier en trek een lijn in het midden
  2. Schrijf aan de linkerkant de 5 belangrijkste dingen in je leven
  3. Schrijf aan de rechterkant de 5 activiteiten waar je het meeste tijd aan besteed
Lees oefening 3 pas nadat je oefening 2 hebt afgerond

Oefening 3: uitlijnen van wat je wilt en wat je doet

Bekijk nu de beide lijsten en kijk of er veel/weinig verband is tussen links en rechts? Bij de meeste mensen leiden veel van de activiteiten aan de rechterkant niet tot het bereiken van de zaken die links genoemd worden. Als je dit tot je door laat dringen kun je bijsturen:

  1. Welke tijdsdilemma’s zijn er voor jou op dit moment?
  2. Wat vind je daar lastig aan of moeilijk te veranderen?
  3. Waar zou je graag wat meer tijd aan kunnen of willen besteden?
  4. Waar zou je best wat minder tijd aan kunnen of willen besteden?

Tip: doe deze uitlijnoefening elk half jaar en trek je conclusies.

Stelling: iemand krijgt zijn zakelijke timemanagement alleen op orde als eerst de balans werk-privé redelijk op orde gebracht is.

Als die balans namelijk niet op orde is heb je voortdurend een schuldgevoel: Als je overwerkt denkt je: “eigenlijk had ik deze tijd aan persoonlijke zaken willen besteden”; als je tijd voor privé reserveert komt er een stemmetje dat zegt: “eigenlijk had je nu moeten werken want hoe krijg ik dat belangrijke project anders af?”

Hoe kun je een uur per week tijdwinst boeken?

Zorg voor een betere balans tussen werk en privé en maak keuzes voordat ze voor jou gemaakt worden. Als je helder hebt in welke richting je wilt dat de balans zich de komende 5 jaar ontwikkelt kun je keuzes maken over wat je wel gaat aanpakken en ook, zeker zo belangrijk, wat je niet gaat aanpakken de komende jaren.

Speciaal voor mensen die in het spitsuur van hun leven zitten (30- 45 jaar) is dit van belang want in deze levensfase ligt de lat in zowel het privé- als het werkdomein erg hoog: naast het realiseren van een maatschappelijke carrière wil je in deze levensfase ook werken aan je gezin en zorg dragen voor je ouders. Genoeg reden dus om een uur per week te willen besparen!