Beantwoord de vragen met ja of nee voor jouw team:

Positioneren

  • Hebben jullie een duidelijk omschreven teamopdracht?
  • Heeft iedereen – binnen en buiten het team – hetzelfde beeld van de identiteit als team en van de opdracht?

Organiseren

  • Verlopen jullie afstemmingsprocessen in het kader van de opdracht soepel?
  • Gaan jullie slagvaardig om met veranderingen?

Presteren

  • Boeken jullie steeds opnieuw resultaten waar je trots op bent?
  • Leveren jullie als team een bijdrage aan vernieuwing van de organisatie?

Als je één of meer vragen met nee hebt beantwoord nodig ik je uit voor een intakegesprek want dan krijg je aanzetten om van het “nee” een “ja” te maken.

Credits afbeelding: Raymond Bryson