Gebaseerd op het artikel “Decoding Leadership, what really matters op www.mckinsey.com.

McKinsey: 4 leiderschapsgedragingen bepalen voor 89% het verschil tussen goed en slecht presterende organisaties.

Onderzoek van McKinsey legt de onderstaande 4 factoren bloot die voor 89 % bepalen wat effectief leiderschap is:

  1. Medewerkers ondersteunen
  2. Probleemoplossend te werk gaan
  3. Resultaatgericht werken
  4. Zoeken naar verschillende invalshoeken

In essentie gaat leiderschap erom hoe je je medewerkers ondersteunt/motiveert/uitdaagt en beïnvloedt op weg naar de afgesproken doelen en resultaten, zodanig dat het resultaat wordt behaald en de medewerkers gemotiveerd zijn en blijven.

Hoe doe je dit op een goede manier?

Medewerkers ondersteunen

Een goede manager/leider creëert een sfeer van vertrouwen. Dit is de basis van waaruit de medewerker ondernemend, probleemoplossend en resultaatgericht aan het werk kan gaan.
Dus dit gedrag is geen sluitpost maar een basisvoorwaarde die niet alleen met de mond moet worden beleden maar echt in praktijk moet worden gebracht. Een effectieve manager heeft oprechte interesse in de mensen om hem heen. Pas daarna (en niet eerder), als deze basis is gelegd, kun je overgaan tot het uitdagen en motiveren van je mensen.

Probleemoplossend

Om uiteindelijk besluiten te kunnen nemen moet je als leidinggevende wel eerst de problemen analyseren en uiteenrafelen. Vaardigheid én volhardendheid hierin is cruciaal voor effectieve managers. Zorg dat jij het “hitteschild” bent dat dingen vooraf uitzoekt zodat je medewerkers bezig kunnen blijven met het werk waar zij goed in zijn.

Resultaatgericht

Uiteindelijk zijn het de bereikte resultaten die tellen. Leiders hebben niet alleen een visie nodig van waar ze heen willen. Effectieve leiders maken niet de fout om te denken dat hun verantwoordelijkheid ophoudt bij het bepalen van het beleid en de daaruit afgeleide doelen. Neen, zij weten dat het na de beleidsbepaling pas begint. Door nadrukkelijk betrokken en eindverantwoordelijk te willen zijn bij de uitvoering van het beleid bewijst de manager zijn effectiviteit.

Ideeën van anderen zijn onmisbare én waardevolle input

Als je open staat voor de ideeën van anderen wordt je een effectievere manager.
Een effectieve leider stimuleert medewerkers om met hun ideeën te komen en zo bij te dragen aan het behalen van de resultaten.

Beetje teleurgesteld omdat dit eigenlijk 4 openstaande deuren zijn?

Ga dan eens feedback ophalen bij je mensen om te checken of je echt zo goed in bovenstaande 4 punten bent als je denkt!

Je zou ze bijvoorbeeld onderstaande vragen kunnen stellen:

  • Heb jij het gevoel dat ik me voldoende in jou verplaats?
  • Ervaar je bij mij echte betrokkenheid?
  • Maak ik optimaal gebruik van jouw kwaliteiten?
  • Voel je je voldoende veilig in mijn team om je kwetsbaar op te stellen?

Tot slot: lees in ieder geval het artikel over feedbackophalen én ontvangen. Daarin lees je hoe je kunt voorkomen dat je op leerzame feedback allergisch reageert.