Bij de start van de middle management cursussen leidinggeven leg ik deelnemers het volgende dilemma voor: stel er is een kwestie waarbij jij moet kiezen tussen ofwel achter het standpunt van je leidinggevende gaan staan ofwel tegen de wens van je leidinggevende achter het standpunt van je medewerkers blijven staan. Tevens geef ik als informatie: de stadia van wederzijds verhelderen van standpunten en proberen een compromis te bereiken zijn reeds gepasseerd en de baas eist nu dat jij in actie komt en gaat uitvoeren van wat hij wil. Wat doe jij?

Opvallend is dat ongeveer de helft van de cursisten zegt te kiezen voor het standpunt van de medewerkers. Zeker diegenen die nu leidinggeven aan hun ex-collega’s. Ik vind dat opvallend, want; hoe kun je verwachten dat jij het langetermijnbelang van je medewerkers kunt behartigen als je het vertrouwen van je leidinggevende hebt beschaamd?

Start met het managen van je baas

Een terechte opmerking van de wat meer ervaren cursisten is natuurlijk: zover moet je het niet laten komen, je had al eerder moeten schakelen en de kunst van het omhoog managen moeten inzetten.

John Gabarro en John Kotter schreven hierover al in 1980 (update in 2005) een klassiek artikel in Harvard Business Review met de titel; Managing your boss. In de inleiding benadrukken ze dat managing upwards niet gaat over politieke spelletjes spelen of slijmen naar de baas voor persoonlijk gewin, maar dat het gaat over toegewijd werken aan de relatie met je leidinggevende teneinde de beste resultaten te bereiken voor jezelf, je baas, je medewerkers en de organisatie.

Allereerst besteden ze aandacht aan de relatie leidinggevende/medewerker: een relatie van wederzijdse afhankelijkheid van 2 feilbare mensen. Sommige managers veronderstellen dat een goede baas automatisch weet wat zijn medewerkers nodig hebben. Realistischer is om te veronderstellen dat je baas best bereid is de nodige informatie te verstrekken maar dat hij niet helderziend is met betrekking tot wat jij nodig hebt. Je zult er dus wel om moeten vragen.

Checklist om omhoog te kunnen managen

 1. Begrijp de drijfveren van je baas en de context waarin hij werkt:
  * Wat zijn zijn doelen en ambities ; werk gerelateerd en privé?
  * Welke(cruciale) kwesties en deadlines spelen er voor hem?
  * Waarvan krijgt hij stress /wie bepaalt zijn agenda?
  * Wat zijn zijn sterke en zwakke kanten?
  * Wat is zijn blinde vlek?
  * Wat zijn zijn voorkeuren? Bijvoorbeeld; hoe wil hij informatie aangeleverd krijgen? Houdt hij van scherpe verhelderende discussies of heeft hij juist een voorkeur voor een harmonieuze stijl?
 2. Begrijp jezelf op bovenstaande punten met als toevoeging:
  * Hoe ga jij om met autoriteiten en afhankelijkheid van mensen met meer macht dan jezelf?
 3. Ontwikkel en onderhoud een relatie met je baas:
  * Die voor jullie beiden passend en werkbaar is.
  * Waarin de wederzijdse verwachtingen helder uitgesproken zijn.
  * Waarin jullie elkaar tijdig informeren, feedback geven en verrassingen voorkomen.
  * Die gebaseerd is op begrepen wederzijdse afhankelijkheid,eerlijkheid en vertrouwen.
  * Die zijn beperkt beschikbare tijd en prioriteiten respecteert.
  * Waarin je zijn onhebbelijkheden accepteert: je baas is niet perfect; maakt fouten; weet niet alles en hoeft niet je beste vriend te worden.

Als je bovenstaande punten kunt uitzoeken en inzetten zal dat leiden tot een relatie waarin je elkaars sterke punten kunt benutten en waarin je elkaars minder sterke punten kunt aanvullen.

Het 2e deel van dit artikel verschijnt binnenkort en behandelt wat de mogelijkheden zijn als je een moeilijk te managen baas hebt. Wat vind jij het lastigst aan het managen van de relatie met je baas? En hoe investeer je er in?

Credits afbeelding: Heinrich Plum