Het belang van vakinhoudelijke zaken neemt af en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op communicatieve vaardigheden en persoonlijke competenties. Bij Streng Dijkerman & Partners leert u hoe u het beste kunt halen uit uw competenties.

Effectief Functioneren in een ManagementTeam (‘EFMT’)

De training ‘EFMT’ kent een unieke aftrap. Om tijdens de cursus een nulpunt te hebben en een meetlat om de persoonlijke ontwikkeling bij te houden, starten we met het afnemen van de Talentenwijzer®. Deze bestaat uit een aantal vragenlijsten die worden benut om iemand beter inzicht te verschaffen in zijn/haar persoonlijke competenties en natuurlijke aanleg. Op basis van het evaluatiegesprek na de testen formuleert de cursist vervolgens wat hij in deze cursus wil leren en verder ontwikkelen.

In de cursus ‘EFMT’ komen in 2-daagse blokken onder meer deze vragen aan de orde: ‘Hoe leer ik als manager effectief te functioneren in een managementteam?’ ‘Hoe kan ik daarbij mijn persoonlijke competenties zoveel mogelijk inzetten, dan wel uitbreiden?’, ‘Hoe vind ik een balans tussen wat mijn collega’s van mij verwachten en wat mijn medewerkers verwachten?’ ‘Hoe ga ik om met de talloze veranderingen en de daardoor optredende weerstanden?’ Andere blokken zijn meer gericht op kennisvergroting (o.a Marketing, Strategisch Managment en Finance) en deelnemers zijn na afloop in staat als volwaardige gesprekspartner van een vakspecialist te fungeren. Het afsluitende blok vormt de synthese van de voorafgaande blokken. U leert hoe u leiding kunt geven aan het gelijktijdig en samenhangend invoeren van de in de eerdere blokken ontwikkelde deelplannen.

Meer weten?

Wilt u ook leren hoe u uw persoonlijke competenties nog beter kan inzetten? Wilt u leren hoe u de energie in uw team/afdeling/organisatie (weer) meer kunt laten stromen? Dan is bovengenoemde cursus wellicht iets voor u. Schrijf u hier direct in of u kunt altijd een e-mail sturen naar: info@streng.nl of bellen naar: 040- 292 06 00.