Micromanagement is een hardnekkig fenomeen en scoort onveranderd hoog in lijstjes van medewerkers over irritante eigenschappen van managers.

Herken de micromanager (in jezelf)

 • Je kunt eigenlijk nooit 100% tevreden zijn over de geleverde prestaties van je teamleden.
 • Je delegeert niet alleen wat er gedaan moet worden, maar geeft ook aan hoe het gedaan moet worden.
 • Je vindt het frustrerend als ze het toch weer anders hebben aangepakt dan afgesproken.
 • Je wilt altijd alle details weten en bent er heimelijk trots en openlijk gefrustreerd over dat er toch weer een aantal correcties nodig blijken als je de zaak controleert.
 • Een gesprek met een medewerker mondt vaak uit in een ondervraging omdat ze je anders niet alles vertellen en pijnlijke dingen achterhouden.
 • Medewerkers die hardnekkig fouten blijven maken wijs je in het bijzijn van anderen op hun fouten in de hoop dat ze het dan eindelijk zullen snappen.
 • Je wilt voortdurend updates over waar je medewerkers zijn en waar ze mee bezig zijn.
 • Je wilt in de cc van alle uitgaande emails.

Wat is een micromanager?

Een micromanager is een manager die uiteindelijk alle besluiten zelf wil nemen. Daarnaast eigent hij zich een belangrijke controlerende rol toe in de dagelijkse gang van zaken. Een micromanager heeft een drang om van alles de kleinste details te willen weten.

De micromanager wil alles weten omdat hij in de kern niemand anders dan zichzelf vertrouwt. Anderen noemen zo’n manager een bullebak of controlfreak. De micromanager zelf is er van overtuigd dat het gewoon niet anders kan omdat zonder deze manier van leidinggeven de zaken gewoon niet voor elkaar komen. Aandacht voor details en voortgangscontrole zijn toch essentieel en horen toch tot de primaire taak van een manager?

Doorbreek de vicieuze cirkel

 1. Een micromanager doet werk waar anderen voor zijn aangenomen in plaats van zijn eigen werk. De taak van een leidinggevende is om anderen te coachen en te zorgen dat ze beter in hun werk worden en niet om het werk voor hen te doen. Als jij het werk uit hun handen neemt worden ze nooit beter en moet jij het zelf blijven controleren en doen!
 2. De kunst voor een leidinggevende is om ervan te leren genieten als een medewerker leert een taak zelfstandig te doen en uiteindelijk scoort met een fantastische prestatie. Een goede manager scoort zelf steeds minder en haalt zijn voldoening uit zijn mensen die scoren
 3. Als alles via jou moet lopen word jij de bottleneck waar de voortgang stagneert. Als jij afwezig bent kunnen ze niets beslissen en valt hun werk stil.
 4. Als medewerkers langere tijd geleid worden door een micromanager vervallen ze tot wat in de psychologie aangeduid wordt met: aangeleerde hulpeloosheid. Medewerkers worden passief en nemen geen risico’s meer omdat ze besloten hebben dat ze toch geen invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de manager.
 5. De vicieuze cirkel is rond. Als jij meer vertrouwen geeft en uitstraalt naar je medewerkers doen zij hun taken met veel meer plezier en commitment en kun jij de vrijkomende tijd besteden aan de taken waarvoor jij bent aangenomen
 6. Gewetensvraag: zou jij aangestuurd willen worden op de manier waarop je zelf mensen aanstuurt?

Ik ben benieuwd hoe jullie omgaan met het micromanagen van jullie manager, of van jezelf. Ik hoor graag jullie gedachten in de reacties.

Credits afbeelding: University of Liverpool