Vermoedelijk heb je wel eens gehoord van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Deze methode voor excellent communiceren is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en door deze uitgangspunten ook op jezelf toe te passen kom je meer in je kracht en word je effectiever.

De uitgangspunten van communiceren met behulp van NLP:

 1. De kaart is niet het gebied

  We filteren de informatie die op ons afkomt en maken daarvan onze eigen ”kaart van de wereld”
  De waarheid van de één is dus niet de waarheid van de ander. Tip : stel eens een paar vragen aan een ander om zijn kijk op de wereld beter te leren kennen.

 2. Respect voor het wereldmodel van de ander

  Als de ander zich begrepen voelt zal hij zich makkelijker openstellen en bereid zijn naar jou te luisteren. Begin met je te verplaatsen in een ander en stel een paar vragen aan die ander en ontdek dat de ander daarna beter naar jou luistert. Alternatief is dat je meteen een oordeel hebt over de manier waarop de ander in de wereld staat en verder geen vragen meer stelt. Wat de gevolgen van die laatste houding zijn is je ongetwijfeld bekend uit de praktijk.

 3. Ieder gedrag heeft, in beginsel, een positieve intentie

  Mensen kiezen soms raar gedrag om hun op zich goede bedoelingen te verwezenlijken. Zoek uit welke reden iemand heeft om gedrag te vertonen dat jij vreemd vindt en ga daarover het gesprek aan.

 4. De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van je bedoeling

  Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie. Als iemand jou niet begrijpt zoals je bedoelt hebt, is niet de ander dom of gemakzuchtig, maar is het de bedoeling dat jij een manier vindt om de ander wel duidelijk te maken wat jij bedoelt.

 5. In communicatie is er alleen feedback, geen mislukking

  Een fout biedt de mogelijkheid om te leren; pak die kans. Als een ander zegt dat hij je onduidelijk  vindt, kun je hem dankbaar zijn en kun je het nog eens op een andere manier proberen.

Deze uitgangspunten stellen je in staat uit de slachtoffer rol te stappen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen communicatie.

Wat levert communiceren op basis van NLP op:

 • Je gaat effectiever communiceren en beter samenwerken
 • De ander voelt zich meer begrepen, gezien, gehoord en gerespecteerd
 • Je schept vertrouwen (= een voorwaarde voor effectieve communicatie)
 • Je krijgt écht contact met de ander
 • Je bereikt je doelen makkelijker
 • Je komt sneller tot de kern van een gesprek
 • Weerstand verdwijnt
 • Je oordeelt minder en luistert beter

Klinkt interessant toch?

Credits afbeelding: Underclassrising.net