In dit 2e artikel uit het drieluik over succes als middle manager ligt de focus op leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en tonen.

Leiderschap creëert dingen die er nog niet zijn. Voorwaarde is wel dat je een idee hebt hoe de gewenste toekomst van jou en je afdeling/team/organisatieonderdeel eruit ziet.

Een goede middle manager is niet vanzelf een goede leider

Als je de basisvaardigheden van een middle manager onder de knie hebt, kun je twee essentiële vaardigheden verder ontwikkelen:

In het derde artikel zullen we de coachingsvaardigheden bespreken, nu eerst wat meer over leiderschap. Wat is verschil tussen leidinggeven en leiderschap?

Leidinggeven Leiderschap
Plannen, organiseren, controleren Inspireren, motiveren van mensen
Blinde vlek voor eigen rigiditeit Reflectie,voorbeeldgedrag en zelf veranderen
Willen stevig overkomen Durven zich kwetsbaar opstellen
Zijn bij uitstek controleurs Geen angst om zaken los te laten
Overleven van dag tot dag Hebben lange termijn doelen en strategieën

Bron: Robert E. Quinn

Middle managers die hun leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen worden mede-bepaler van de strategie. Daardoor wordt je door zowel het hoger management als je medewerkers hoger gewaardeerd waardoor je zelf ook meer voldoening uit je werk haalt.

Wat heeft een middle manager nodig om de stap naar leiderschap te zetten?

De stap maken van leidinggevende naar leiderschap vereist het afscheid nemen van een aantal zekerheden. Een voorbeeld: vermoedelijk heb je veel voldoening beleefd aan het zelf halen van deadlines en dingen voor elkaar krijgen. In je nieuwe rol zul je veel meer met lange termijn zaken bezig zijn en ruimte geven zodat je medewerkers kunnen scoren.

In je nieuwe rol zul je nog meer moeten delegeren en richting geven en je minder met de dagelijkse gang van zaken bezig houden. De focus ligt veel nadrukkelijker op mensen dan op de planning van de dagelijkse operatie. Minder micromanagement en meer sturen op het grotere plaatje.

Tips om je leiderschap te verbeteren

  • Kies een mentor of coach, met wie je vrijuit kunt bijpraten over de weg die je aan het afleggen bent.
  • Reserveer elke week tijd (minstens een halve dag) voor leiderschapsactiviteiten zodat je niet 100% opgeslokt wordt door de dagelijkse gang van zaken.
  • Stap in een project dat afdelingsoverstijgend en toekomstgericht is.
  • Neem initiatieven tot gesprekken met hoger geplaatste managers in je organisatie en leer hiervan hoe zij denken en prioriteiten stellen.
  • Verdiep je in de organisatiestrategie en vertaal die naar concrete doelen voor jou, je afdeling en je medewerkers.
  • Zorg ervoor dat medewerkers die daar interesse in hebben mee kunnen groeien door hen te coachen en bij de besluitvorming te betrekken.
  • Zorg dat zowel het hoger management als je medewerkers niet om je heen kunnen omdat je een betrouwbare bron van informatie voor hen bent.
  • Stuur op hoofdlijnen en durf meer te delegeren; denk nog maar eens terug aan de tijd dat jouw leidinggevende in toenemende mate dingen aan je overliet.

Als je bovenstaande vaardigheden verder wilt ontwikkelen kijk dan eens naar de workshop Succesvol leiderschap. In 2 dagen leer je door concrete oefeningen, praktijk adviezen en persoonlijke feedback hoe jij in de dagelijkse praktijk met leiderschap aan de slag kunt.