Lees hier het volledige artikel over onze managementcursussen in NRC

Productiviteit, plezier in je werk, persoonlijke verhoudingen, de algehele performance van het team of de organisatie… Ze blijken zonder uitzondering te gedijen door een managementcursus. Dat is de ervaring van Hans Streng, managementtrainer. “Een goede cursus zorgt er voor dat je minder slijt door onhandig leidinggeven en communiceren.”

Leidinggeven voor Technici

Streng is oprichter en directeur van Streng Dijkerman & Partners en heeft tijdens zijn 15 jaar als trainer/coach enkele duizenden managers aan zich voorbij zien trekken. “Veel van die mensen hebben gemeen dat ze heel gedreven zijn, maar te veel focussen op het resultaat en minder op het proces.”

Vooral voor de cursus Leidinggeven voor technici constateert Streng dat het beheersen van veel vaktechische kennis onvoldoende basis is voor een succesvolle managersloopbaan. “Daarom moet allereerst de vraag gesteld worden wat de manager zélf motiveert. Want leiding geven aan anderen begint bij leiding geven aan jezelf. Dat besef moet primair aanwezig zijn. Het groeit door zelfreflectie en zelfmanagment. Onze trainingen vallen wat dat betreft in vruchtbare grond, omdat de cursisten zelf ook wel in de gaten hebben dat het nog niet helemaal goed loopt.”

Doelstellingen realiseren

Een tweede ankerpunt in de cursus is te leren hoe doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Streng noemt een herkenbaar voorbeeld:“Je ziet het bij afspraken over oplevering. Als de betrokken technicus met aarzeling instemt door te zeggen; “ok, dat gaan we proberen” dan is het nonverbale signaal dat het niet gaat lukken. Door op dat moment boven tafel te krijgen waarom de aarzeling er is voorkom je frustraties. Dan heb je helderheid gecreëerd en kun je wel een betrouwbare planning maken.”

Deze methodieken worden aangereikt in de cursus en maken dat de middle manager steviger in z’n schoenen komt te staan. Streng: “Dat is prettig want de middle manager zit in een lastige positie. Het hogere management verwacht loyaliteit, maar de werkvloer ook. Dat voelt als een spagaat. In onze cursus leert de middelmanager z’n eigen standpunt te bepalen.”

De praktijk wijst uit dat de middle manager hierdoor sterker uit de cursus naar voren komt. “In het begin is dat voor het hogere management wel eens verrassend; een mondige manager. Maar op de lange termijn wordt het als een absoluut pluspunt gezien”, concludeert Streng.Kijk hier voor al onze middle management cursussen.

Effectief Functioneren in een Managementteam

Ook voor MT-leden gelden vraagstukken, die dankzij een cursus beheersbaar worden. Bijvoorbeeld als deze managers vaststellen dat harder werken en/of meer vakkennis niet voldoende zijn. Ze worden steeds vaker gevraagd mee te denken (en te beslissen) over onderwerpen waarin ze geen expert zijn.

Streng: “Dat vraagt om een uitdagende en prikkelende opleiding die managers scherp houdt en waarin ze een diversiteit van ervaren deelnemers tegenkomen uit verschillende sectoren.” Om aan die vraag tegemoet te komen ontwikkelde Streng de cursus ‘Effectief Functioneren in een Managementteam’. De basale doelstelling is managers plezier en uitstraling in hun werk (terug) te geven. De energie weer te laten stromen.

Streng hierover: “Eens zei een cursist: ‘Hans, dit was een hartstikke nuttige cursus; ik heb geleerd wat de lusten en lasten van management zijn.’ Ik wilde hem al bedanken, tot hij zei: ‘De lasten ervaar ik elke dag, de lusten ervaar ik nauwelijks. Ik geef mijn baan op en word weer vakspecialist.’ Ook voor hem was de cursus dus waardevol. Al liet hij me wel even in verwarring achter.” Het overgrote deel van de cursisten raakt overigens erg geïnspireerd en uitgedaagd en concludeert: “Had ik dit maar 3 jaar eerder gedaan”.

Kijk hier voor alle onze hoger management cursussen.