Lees hier het artikel over managementvaardigheden van Technici in pdf

Wie voor een beroep kiest in de technische hoek doet dat omdat hij of zij zich daartoe aangetrokken voelt. Dat geldt ook voor servicemanagers: bij alles wat met hun vak te maken heeft voelen ze zich als een vis in het water. In de loop der jaren echter blijkt dat er voor de technische kant van de functie steeds minder tijd is. Leidinggeven en managen van mensen en processen worden steeds belangrijker. Iemand die vanuit de “harde” techniek opschuift richting de “softe” kant stuit echter op een aantal problemen. Om dit “achterstallig onderhoud” weg te werken en te zorgen dat het leidinggeven tot minder slijt leidt is het aan te raden om de managementvaardigheden te vergroten.

Help, ineens geef ik leiding!

Als je het als servicetechnicus goed doet is de kans groot dat je na een aantal jaren gevraagd wordt om leiding te gaan geven aan een groep collega’s. Iemand die op het punt staat om zo’n stap te zetten of die de afgelopen jaren deze stap richting management heeft gemaakt, wordt met een geweldige uitdaging geconfronteerd. Want de technische kennis is er wel, maar de vaardigheden die leidinggeven kenmerken zijn vaak afwezig. En daarbij denken we dan aan communicatieve vaardigheden, samenwerken in teamverband, omgaan met weerstanden, time management, management van veranderingsprocessen enz. Keer op keer blijkt dat managers eerder sneuvelen op een tekort aan vaardigheden dan op een gebrek aan kennis.

De oplossing

Veel leidinggevenden vragen zich regelmatig af : “doe ik het wel goed”, en “waar en vooral hoe kan het beter”. Hoe iemand met deze vragen omgaat wordt sterk bepaald door de soort managementfunctie die hij vervult. De beginnend leidinggevende die nog steeds met minstens één been in zijn vakgebied staat zoekt andere vaardigheden dan de middlemanager of de senior-manager die de “basics” inmiddels wel beheerst.

Managementvaardigheden

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor leidinggevenden in een technische omgeving in toenemende mate noodzakelijk is om te beschikken over de volgende vaardigheden

 1. Medewerkers motiveren en coachen;
 2. Goed communiceren met hoger management,collega’s en medewerkers (een bekende verzuchting: “Je communiceert je suf en soms blijkt dat nog onvoldoende; ik kom bijna niet meer toe aan mijn eigenlijke werk”);
 3. Zelfmanagement o.a. time-management;
 4. Goede, mondelinge presentaties verzorgen;
 5. Omgaan met de continu veranderende omgeving en de weerstanden die veranderingen oproepen.

Deze vaardigheden komen een mens niet zomaar aangewaaid. Maar: managen kun je leren, vaardigheden kun je je eigen maken. Cursussen en overleg met collega’s en de eigen meerdere helpen daarbij.

Management tips

 1. Investeren in motiveren/coachen kost op korte termijn tijd, maar levert op lange termijn een besparing op van een veelvoud van de geïnvesteerde tijd
 2. Laat zien dat er een win-win situatie mogelijk is : evenwicht vinden tussen het ontwikkelen van medewerkers én het bereiken van resultaten
 3. Geef feedback en kritiek op een motiverende manier zodat de boodschap overkomt met behoud van de relatie
 4. Probeer eerst een ander te begrijpen, voordat je kunt verwachten dat die ander jou begrijpt.
 5. Leidinggeven aan anderen begint bij leidinggeven aan jezelf
 6. Verander “ Daar is geen tijd voor” in : “Daar geef ik geen prioriteit aan”.
 7. Spreken is zilver, zwijgen is fout.
 8. Zorg dat er iemand staat die ze onthouden door uw uitstraling.
 9. In de weerstand zit de sleutel verborgen om uiteindelijk draagvlak te creeren en de neuzen dezelfde kant op te krijgen
 10. Als er duidelijkheid is over taken/doelen, als de kennis aanwezig is, als de invloed op de inhoud van het werk bespreekbaar is en als medewerkers echt gerespecteerd en echt gewaardeerd worden zijn ze best bereid om met de leidinggevende aan een onzekere toekomst te beginnen Bewust wordt in de bovenstaande opsomming vakkennis niet expliciet vermeld, maar het moet toch enorm zelfvertrouwen geven om te beseffen dat iemand met een combinatie van harde en zachte kennis van onschatbare waarde is voor de organisatie. Niet technisch opgeleide managers kunnen hun achterstand op het gebied van techniek namelijk nooit meer inhalen, terwijl technici met de nodige inspanning wel de vereiste managementkwaliteiten kunnen verwerven. Dus, wie minder wil slijten van het leidinggeven en met meer plezier en met een betere balans werk/privé de rol van leidinggevende wil invullen gaat op zoek naar een goede managementcursus.

Geinteresseerd in het verbeteren van uw managementvaardigheden? Volg dan een van onze middle management cursussen.