Over de spagaat van middle managers is veel geschreven: enerzijds de belangen van medewerkers behartigen zodat ze als een team voor je door het vuur gaan en anderzijds voldoen aan de eisen van je eigen manager en de resultaten halen die je met hem hebt afgesproken. Parallel daaraan speelt vaak dat je je autoriteit eerst ontleende aan je vakmatige expertise en leiding gaf op basis van de expertrol en dat je in toenemende mate de vakinhoud hebt moeten loslaten omdat leidinggeven en managen je nieuwe vak werd.

De volgende stap

Als  u deze horde lenig genomen hebt en uitgegroeid bent tot een succesvolle middle manager komt de volgende uitdaging er aan: u maakt promotie en behoort nu tot de sleutelfiguren van uw organisatie (onderdeel) met bijbehorende grotere bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het aantal botsende en schijnbaar tegengestelde belangen die u moet zien te verenigen is verder gegroeid. Korte termijn versus lange termijn, afdelingsbelang versus algemeen organisatiebelang. Ook het bewaken van de balans werk/privé vereist toenemende aandacht.

De complexiteit wordt vaak nog verder versterkt omdat de verantwoordelijkheden die u nu hebt soms vragen standpunten in te nemen die afwijken van de standpunten die u tot voor kort innam.   De uitdaging is om boven de waan van de dag uit te stijgen en rust en overzicht te bewaren. Dat kan uiteindelijk alleen maar als u beseft dat  er op dit niveau  uiteindelijk maar één instrument is waarop u kunt vertrouwen en dat bent uzelf. Maar ja, wie bent u dan? En: wat drijft en bezielt u nu werkelijk?

Tijd voor zelfreflectie: stilstaan om verder te kunnen

Als u merkt dat u inmiddels deel uitmaakt van een uitermate complex krachtenveld van zakelijke en persoonlijke belangen en op zoek bent naar ‘iets’ dat helpt om uw positie en invloed in de organisatie te versterken en dat aansluit bij wat u werkelijk drijft en bezielt dan zijn er een aantal oplossingen.

U kunt overwegen een individueel coach traject te starten met een ervaren coach en als u na enig zoeken een coach gevonden heeft waarmee het klikt kunt u grote stappen zetten. Als u er de voorkeur aan geeft om dit proces te doen met een aantal managers die bij andere organisaties in een soortgelijke positie zitten dan is de leergang Effectief Functioneren in een Management Team een bewezen effectieve weg.

Uw collega deelnemers zijn  directeuren, lijnmanagers, staffunctionarissen die hun organisatorische (advies)vaardigheden willen professionaliseren en sleutelfiguren van kleine en middelgrote organisaties of business units van grote concerns. Leeftijd, opleiding en soort organisatie zijn van ondergeschikt belang. Het voornaamste selectiecriterium is of u enige jaren ervaring als manager hebt en een aantal lastige verander- en besluitvormingsprocessen hebt meegemaakt. En natuurlijk ook dat u verder wilt groeien door uw opgedane praktijkervaring te koppelen aan gerichte opleiding.

Credits afbeelding: Angie Harms