Het meest motiverende dat medewerkers op hun werk kunnen meemaken is beter worden in iets dat zij zelf heel betekenisvol vinden. Om daar als manager een bijdrage aan te kunnen leveren dien je je dus te verdiepen in wat iemands drijfveren en motivatie zijn.

Definitie coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven is het toepassen van coachingstechnieken en – vaardigheden bij het leidinggeven om het beste in je medewerkers boven te halen. Een manager met een coachende stijl van leidinggeven is voortdurend bezig met zowel het realiseren van de organisatiedoelstellingen als met de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers.

Ter geruststelling

  1. Coachend leidinggeven is niet een soort therapie waarbij de manager in gaat op persoonlijke thema’s en privéomstandigheden. Als die noodzaak bestaat kun je beter een professionele 1-op-1 coach van buiten de organisatie inschakelen
  2. Coachend leidinggeven is geen vervanger van sturen op resultaat! Het is een aanvullende activiteit want in de gesprekken met medewerkers blijft het behalen van de afgesproken resultaten voorop staan.
  3. Coachend leidinggeven is uiteraard niet voor alle situaties en alle medewerkers de aangewezen stijl van leidinggeven. Soms moet er gewoon zonder overleg iets acuut gebeuren, soms moeten ze gewoon je advies opvolgen omdat jij nou eenmaal door heel veel werkervaring in een keer weet wat er moet gebeuren.

Zelfreflectie voor de sturende manager

Veel managers nemen zichzelf als de norm en willen dat de medewerker doet zoals de manager dat bedacht heeft. Uitgangspunt bij de coachende stijl is echter niet de manager, maar de medewerker. Het is de uitdaging van de manager om het beste uit de medewerker te halen.

Welke 3 vaardigheden heb je nodig om coachend te leren leidinggeven?

  1. Geef minder antwoorden en stel meer vragen.
    Open vragen stellen is de eerste vereiste om te kunnen gaan coachen. Je zult verbaasd zijn hoeveel meer informatie er vrijkomt door vragen te stellen in plaats van als manager de antwoorden rond te tetteren.
  2. Leer luisteren.
    Veel mensen luisteren naar een ander met maar één doel: hoe kan ik zelf zo snel mogelijk weer aan het woord komen. Overbodig om te vermelden dat het dan niet goed mogelijk is om te horen wat de ander echt zegt of echt bedoelt. Bij coachend luisteren stel je een vraag en dan ben je benieuwd naar het antwoord van de ander. Maak plaats in je hoofd door niet uit te gaan van het door jou gewenste antwoord, maar luister en laat je verrassen. Als de ander merkt dat je echt geïnteresseerd bent vertelt hij nog veel meer en dan komen jullie echt in gesprek.
  3. De stijl coachend leidinggeven ontslaat je niet van de verplichting om resultaatgericht leiding te geven, want het blijft de eindverantwoordelijkheid van de manager dat de afdelingsdoelen gehaald worden.

In het artikel ‘De SMART methode een update‘ lees je meer over het maken van resultaatgerichte afspraken met je medewerkers.

Wat is de eerste stap die jij zou zetten?

Credits afbeelding: Britt Reints